Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

22. august 2019 | Vegfinans AS

Med brikke fra Vegfinans får du rabatt på de fleste bomstasjoner!

Har du en AutoPASS-avtale får du rabatt på de fleste bomstasjoner i Norge, samt Sverige og Danmark.

Har du allerede en AutoPASS-brikke fra før, trenger du ikke tegne tilleggsavtale. Brikken din er landsdekkende og gir deg automatisk den maksimale rabatt på de fleste bomstasjoner i Norge.

Med en gyldig AutoPASS-avtale får du rabatt på bomstasjonene listet opp nedenfor:

 • E18 Vestfold (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Bastø-Fosen, ferje mellom Moss-Horten (10% rabatt)
 • Bypakke Grenland (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Bomringen i Kristiansand (20% rabatt)
 • Rv36 Telemark ( 20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E6 Svinesundsforbindelsen (13% rabatt)
 • Førdepakken (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E6 Gardermoen-Moelv (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy) 
 • E6 Oppland (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)  
 • Rv4 Oppland (20% for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E6 Ringebu-Otta ( 20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Fv33 Oppland (10% rabatt)
 • Fv34 Oppland  ( 20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy) 
 • Fjellinjen (bomringen i Oslo) (20% rabatt)
 • E39 Listerpakken (10% rabatt)
 • Bomringen i Bergen 20% (rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Fv. 17 Godøystraumen, rv. 80 Strømsnes og rv.80 Vikan - Veipakke Salten (10% rabatt)
 • E134 Åkrafjorden (10% rabatt)
 • Miljøpakke Trondheim, med unntak av bomstasjonen på Kroppanbrua (10% rabatt)
 • Ryaforbindelsen (10% rabatt)
 • Bypakke Nedre Glomma (10% rabatt)
 • Bomringen Nord-Jæren (20% rabatt)
 • T-forbindelsen (10% rabatt)
 • Hallingporten (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E16 Oppland (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E16 Kongsvingervegen (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Østfold Bompengeselskap (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Askøypakken (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E134 Åkrafjorden/Stordalstunnelen (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Eksportvegen (20% rabatt)
 • Hauglandspakken (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E6 Helgeland (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Hålogalandsbrua (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Halsnøysambandet (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Harstadpakken (10% rabatt)


Rabatter utenfor Norge:

 • Øresundbroen (8% rabatt)
 • Storebæltbroen (8% rabatt)
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.
Miljøfyrtårn-sertifisert