Select Language

Rabatt i andre anlegg

Med avtale hos oss får du rabatt på våre bommer, i tillegg også automatisk rabatt i disse bomselskapene:

E18 Vestfold (10% rabatt)
Bypakke Grenland (10% rabatt)
Bomringen i Kristiansand (10% rabatt)
E6 Svinesundsforbindelsen (13% rabatt)
Førdepakken (20% rabatt)
E6 Gardermoen-Kolomoen (10% rabatt) 
E6 Oppland (10% rabatt)  
E6 Ringebu-Otta ( 20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
Fv34 Oppland (10% rabatt) 
E39 Listerpakken (10% rabatt) 
Fv. 17 Godøystraumen, rv. 80 Strømsnes og rv.80 Vikan - Veipakke Salten (10% rabatt)
E134 Åkrafjorden (10% rabatt)
Miljøpakke Trondheim, med unntak av bomstasjonen på Kroppanbrua (10% rabatt)
Ryaforbindelsen (10% rabatt)
Kråkerøyforbindelsen (10% rabatt)
Bomringen Nord-Jæren (10% rabatt)
E39 Astad - Knutset (10% rabatt)
T-forbindelsen (10% rabatt)
E6 Alta vest (10% rabatt)
Bomringen i Oslo, Fjellinjen (10% rabatt)
Hallingporten Vegfinans ( 10% rabatt)
E16 Oppland ( 10% rabatt)
E16 Kongsvingervegen AS (10% rabatt)
Østfold Bompengeselskap (20 % rabatt for lette kjøretøy og 10 % rabatt for tunge kjøretøy)

 

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.

Vegfinans AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema