Select Language

Rabatt i andre anlegg

Med avtale hos oss får du rabatt på våre bommer, i tillegg også automatisk rabatt i disse bomselskapene:

E18 Vestfold (10% rabatt)
Bomringen i Kristiansand (10% rabatt)
E6 Svinesundsforbindelsen (13% rabatt)
E6 Gardermoen-Kolomoen (10% rabatt) 
E6 Oppland (10% rabatt)  
Fv34 Oppland (10% rabatt) 
E39 Listerpakken (10% rabatt) 
Rv 23 Oslofjordtunnelen (40% rabatt for lette kjøretøy og 10 % rabatt for tunge kjøretøy)
Fv. 17 Godøystraumen, rv. 80 Strømsnes og rv.80 Vikan - Veipakke Salten (10% rabatt)
E134 Åkrafjorden (10% rabatt)
Miljøpakke Trondheim, med unntak av bomstasjonen på Kroppanbrua (10% rabatt)
Ryaforbindelsen (10% rabatt)
Kråkerøyforbindelsen (10% rabatt)
Bomringen Nord-Jæren (10% rabatt)
E39 Astad - Knutset (10% rabatt)
T-forbindelsen (10% rabatt)
E6 Alta vest (10% rabatt)
Bomringen i Oslo (10% rabatt)
Hallingporten Vegfinans ( 10% rabatt)
E16 Oppland ( 10% rabatt)
E16 Kongsvingervegen AS (10% rabatt)

 

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark og Vestfold.

Vegfinans AS, Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema