Priser og betaling

Takster

Bompengeinnkrevingen på fv. 33 Skreifjella - Totenvika begynner 5. desember 2016 klokka 12:00. Bomstasjonen er automatisk og har hvitt eller grønt lyssignal som viser om AutoPASS-brikken din har blitt lest. Dersom du har AutoPASS-avtale vil du få grønt lyssignal når AutoPASS-brikken blir registrert. Hvitt lyssignal betyr at faktura er sendt ut. Passerer du uten brikke, eller dersom AutoPASS-brikken ikke blir registrert, får du et kamerasignal som betyr at det har blitt tatt bilde av passeringen.
 
Vegfinans Fv33 Oppland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker. Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap for å få tilsendt en brikke. Dette kan du gjøre her: Bestill brikke

Takster 

 

Lett kjøretøy (t.o.m. 3500 kg)

Tung kjøretøy (f.o.m. 3501 kg)

Rabatt Pr. passering Pr. passering
0 % 34,00 68,00
10 % 30,60 61,20

 

Har du gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 10 % rabatt.

Kjøretøy over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppen M1 får takst som lett bil dersom kjøretøyet er registrert med en gyldig brikke. Mer informasjon om ordningen finnes her.

 

Kontakt oss

Ingeniør Rybergs gate 99
3027 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Vegfinans Fv33 Oppland AS står for delfinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Fv33 Oppland AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema