Select Language
03-05-2017

Prisjustering og endring av takst- og rabattsystem

Torsdag 1. juni 2017 prisjusteres takstene og takst- og rabattsystemet endres i bomstasjonene på strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka

Stortinget har vedtatt endret takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter i henhold til Prop. 1 Tillegg 2 (2015-2016). Det er lokalpolitisk tilslutning i berørte kommuner og fylker for å endre takst- og rabattsystemet på strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka. Samtidig justeres takstene i tråd med veksten i konsumprisindeksen. På den bakgrunn har Vegdirektoratet fattet nytt takstvedtak. 

 Fra 1. juni 2017 er takstene:

 

Takstgruppe 1

Taktsgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
       
Slomarka-Kongsvinger      
E16 Åsum 37 29,60 61
Fv. 175 Åsum 18 14,40 30
Fv. 250 Fulu 18 14,40 30

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, også utenlandske brikker, oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen brikkerabatt.

For tegning av AutoPASS-avtale kan du gå inn på www.kongsvingervegen.no

Tilbake

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.

Vegfinans AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema