Select Language

Aktuelt

12-07-2016

Bompenger i Europa

Med en AutoPASS-brikke fra Vegfinans kan du betale for passering av Storebæltsbroen i Danmark, Øresundsbroen mellom Danmark og Sverige og en rekke fergeruter i Danmark og mellom Danmark og Sverige/Tyskland. Les mer

21-03-2016

Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1. Les mer

05-08-2015

Trafikkvekst i 1. halvår

Det har i 1. halvår vært en kraftig trafikkvekst i flere av Vegfinans-selskapene som en følge av at flere nye vegstrekninger har åpnet. I juli håndterte Vegfinans-konsernet rett i underkant av 400 000 bompasseringer i døgnet. Les mer

28-07-2015

Statens vegvesen hever utviklingskontrakt

Statens vegvesen har hevet kontrakten med IBM om utvikling av den nye betalingsløsningen for bompenger. Les mer

26-03-2015

Oppstart av bompengeinnkreving og ny takst- og rabattstruktur

27. april startet bompengeinnkrevingen på strekningen Slomarka-Kongsvinger. Samtidig endret takstene og rabattstrukturen i bomstasjonene på strekningen Kløfta-Nybakk. Les mer

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark og Vestfold.

Vegfinans AS, Ingeniør Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema