Select Language

Aktuelt

14-10-2016

Ny eier i Vegfinans AS

Østfold fylkeskommune har den 14. oktober 2016 blitt eier i Vegfinans AS. Les mer

03-10-2016

Tønsberg Hovedvegfinans

Innkrevingen i bomringen rundt Tønsberg er planlagt avviklet 20. november 2016. Les mer

12-07-2016

Bompenger i Europa

Med en AutoPASS-brikke fra Vegfinans kan du betale for passering av Storebæltsbroen i Danmark, Øresundsbroen mellom Danmark og Sverige og en rekke fergeruter i Danmark og mellom Danmark og Sverige/Tyskland. Les mer

21-03-2016

Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1. Les mer

05-08-2015

Trafikkvekst i 1. halvår

Det har i 1. halvår vært en kraftig trafikkvekst i flere av Vegfinans-selskapene som en følge av at flere nye vegstrekninger har åpnet. I juli håndterte Vegfinans-konsernet rett i underkant av 400 000 bompasseringer i døgnet. Les mer

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.

Vegfinans AS, Ingeniør Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema