Select Language

Aktuelt

21-03-2016

Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1. Les mer

05-08-2015

Trafikkvekst i 1. halvår

Det har i 1. halvår vært en kraftig trafikkvekst i flere av Vegfinans-selskapene som en følge av at flere nye vegstrekninger har åpnet. I juli håndterte Vegfinans-konsernet rett i underkant av 400 000 bompasseringer i døgnet. Les mer

28-07-2015

Statens vegvesen hever utviklingskontrakt

Statens vegvesen har hevet kontrakten med IBM om utvikling av den nye betalingsløsningen for bompenger. Les mer

26-03-2015

Oppstart av bompengeinnkreving og ny takst- og rabattstruktur

27. april startet bompengeinnkrevingen på strekningen Slomarka-Kongsvinger. Samtidig endret takstene og rabattstrukturen i bomstasjonene på strekningen Kløfta-Nybakk. Les mer

13-02-2015

Gratulerer til Norvegfinans med 25 år

Bransjeorganisasjonen for norske bompengeselskap fyller 25 år i dag. Les mer

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark og Vestfold.

Vegfinans AS, Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema